Privacybeleid

Privacyverklaring Dstress

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Dstress, Dstress Beauty, Herbastore en Beautytopic. Via de website www.dstress.nl en de salon Dstress worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder anderen dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

In onze salon en bij het gebruik van onze websites laat u persoonsgegevens bij ons achter. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze websites artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kunt u accounts aanmaken op onze websites, om in te kunnen loggen op uw persoonlijke account, en om online afspraken in te kunnen plannen.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, of een afspraak maakt in de salon kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, een afspraak te maken of door het aanmaken van een account):

 • Naam en Voorna(a)m(en);
 • Geslacht;
 • (factuur) Adres;
 • Geboortedatum;
 • (mobiel) Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Betaalgegevens;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Inloggegegevens van uw account

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

Dstress verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bij acne behandelingen 7 jaar bewaard, anders 2 jaar, ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals het maken van een vervolgafspraak of om op een later tijdstip contact met u op te kunnen nemen.

Verstrekking aan derden

Dstress zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in onze privacy verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen:

 • Webwinkelsoftware
 • E-mail en mailinglijsten; Mailchimp
 • Payment processors; Afterpay, Multisafepay
 • Online advertising; Google Adwords
 • Bezorgdiensten; Bps, Gls, Packs
 • Telefoonservice; zij kunnen gegevens inzien om afspraken in te plannen en contact op te nemen wanneer er een afspraak verzet moet worden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

Cookies accepteren

Als u alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij uw eerste bezoek ziet u een venster waar mee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze websites.

Beveiliging persoonsgegevens

Dstress hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens;

 • Hantering van een goed wachtwoorden beleid;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op externe servers.

Wijziging in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u deze te allen tijde wijzigen. U kunt ook bij een Dstress medewerker terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Dstress van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.